• Call of Duty Mobile Apk Download for Android

  Thanks to Tencent Gaming, the most anticipated FPS mobile game of the century, Call of Duty Apk: Mobile, has arrived.…

  By
 • Worldwide Attention for Fair SD, the Blog for Locks in Berlin

  Locksmith for Berlin professional On a nationwide requirement, the rates for a simple door opening are around 70 euros. Clients…

  By
 • What is the CFD

  A CFD is a contract between two parties. They agree to pay the difference between the opening price and closing…

  By
 • Kako srečati medveda na Brezovici

  Srečanja z volkom ali medvedom so v naravi redka. Zaradi vse večje obremenjenosti okolja in prisotnosti ljudi v gozdnem prostoru…

  By
 • Zemeljski plin pri vas doma

  Izkoristite najugodnejši način za priključitev na omrežje zemeljskega plina.       Energetika Ljubljana d.o.o. je začela s pripravo investicijsko…

  By
 • DEOS center starejših

  V DEOS Centru starejših Notranje Gorice podpiramo nesebična dejanja in podarjene nasmeške. Majhne pozornosti našim stanovalkam in stanovalcem lahko še…

  By
 • Prevare v Notranjih Goricah

  Po več deset odigranih predstavah na deskah kulturnega hrama v Notranjih Goricah naši zvesti gledalci sploh ne sprašujejo več, ali…

  By
 • Občinski prostorski načrt 2018

  Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 –…

  By
 • Vremenska ujma v Občini Brezovica

  Neurje, ki je pustošilo po Sloveniji 11. in 12. decembra 2017, ni prizaneslo niti območju Občine Brezovica. Močan veter je…

  By
 • Prometni režim parkiranja pred podružnično osnovno šolo Notranje Gorice

  Na pobudo Sveta zavoda OŠ Brezovica in Občine Brezovica, je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na svoji…

  By

Design Style Switcher