Aktivni so tudi po krajevnih skupnostih

Aktivni so tudi po krajevnih skupnostih
15 septembra, 2017 admin

Vrhnika, 21. december – Tako je bilo slišati na novoletnem sprejemu predsednikov krajevnih skupnosti pri županu. Udeležilo se ga je deset od trinajstih (Verd, Stara Vrhnika, Blatna Brezovica, Ligojna, Podlipa-Smrečje, Drenov Grič, Zaplana, Padež – Pokojišče – Zavrh, Vrhnika-Center, Vrhnika-Vas), katerih predsedniki ali predstavniki so predstavili aktivnosti v letu 2016.

Kot je bilo slišati, je bilo opravljenega veliko dela, tako so na primer v Verdu prekrili cerkev in uredili košarkarsko igrišče za en koš v Matjaževki, v novem letu pa si želijo nove metre asfalta in obnovo pokopališča. Na Stari Vrhniki je leto minilo v gradnji kanalizacije in migrantov (begunski center), v prihajajočem letu pa bodo sile uperili v obnovo zgornjih prostorov v domu krajevne skupnosti. V Blatni Brezovici so dočakali novo transformatorsko postajo, v nekdanji trgovini pa bi radi uredili lokal ter pločnik do vaškega športnega parka. V Ligojni so veliko delali na melioraciji jarkov, veliko je bilo govora tudi o prometni varnosti v vasi, ki bo mogoče prinesla omejitev na 30km/h in nov pločnik. V Podlipi so organizirali več predavanj za občane, veliko ur je bilo opravljenih na vodovodu na Samiji, veseli pa so tudi novih metrov asfalta oziroma sodobne ceste Podčelo – Podlipa. Kot kaže bodo z optiko končno dobili boljšo internetno povezavo, nekaj sivih las pa jim povzroča erozija struge Podlipščice, kar bo v prihodnosti potrebno rešiti. Na Drenovem Griču so zgradili novo športno igrišče – nogometno igrišče z umetno travo, kar nekaj vprašanj pa se pojavlja glede gradnje nove stanovanjske soseske, ki bi utegnila povzročiti težave s poplavno varnostjo. Na Zaplani je leto minilo v izgradnji novega otroškega igrišča, novih metrov asfalta na Strmici in končni pridobitvi potrebne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice. Na Pokojišču so začeli z gradnjo gasilskega in kulturnega doma, za kar so že namenili več kot 2900 prostovoljnih delovnih ur. Če bo šlo vse po načrtih, bo lahko vanj čez dve leti že zapeljalo gasilsko vozilo. V KS Vrhnika Center je bila večinoma dela usmerjenega na stavbo na Tržaški 11, ki jo ima v skupni lasti še s krajevnima skupnostma Vas in Breg, za katero morajo za zgornje prostore čimprej pridobiti uporabno dovoljenje. V načrtu je asfaltiranje ceste do Doma obrtnikov. V KS Vrhnika Vas bi radi čimprej širili cesto čez Betajnovo do Štirne, sicer pa je leto zaznamovalo več prireditev pri katerih sodeluje krajevna skupnost, pa med drugim tudi obnova »skrivnostne kapelice« pod cerkvijo sv. Trojice.

Župan Stojan Jakin je zbranim predstavil še proračun, in sicer tiste postavke, ki se dotikajo posameznih krajevnih skupnosti, hkrati pa jih je Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave, seznanila še z novostmi zakonodaje, ki se dotikajo poslovanja krajevnih skupnosti.

 

Gašper Tominc, foto: GT

Design Style Switcher