Category archives: O občini

Občinski prostorski načrt 2018

Občinski prostorski načrt 2018
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je župan Občine Brezovica dne 12.01.2018 sprejel  S K L E P o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta...

Z vlakom – Brezovica pri Ljubljani

Z vlakom – Brezovica pri Ljubljani
Piše, da tudi Vrhničani uporabljajo našo veliko železniško postajo.   »V primeru, da bi obnovili povezavo z vlakom do Ljubljane, bi ga gotovo uporabljala. Vlak ni vezan na promet po cesti in je zato hitrejši in ima velike kapacitete in še ekološki je. Že zdaj kar nekaj Vrhničanov parkira na...

Statistika Brezovica

Statistika Brezovica
Občina Brezovica Občina Brezovica pri Ljubljani Občina Brezovica je ena od občin v Republiki Sloveniji. Pred letom 1995 je bilo območje današnje občine del Občine Ljubljana Vič-Rudnik. Naselja v občini: Brezovica pri Ljubljani, Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica, Goričica pod Krimom, Jezero, Kamnik pod Krimom, Notranje Gorice, Planinca, Plešivica, Podpeč, Podplešivica,...

Krajinski park Brezovica pri Ljubljani

Krajinski park Brezovica pri Ljubljani
Brezovica   Naravna dediščina v Občini Brezovica z naravnimi spomeniki so območja, porasla z goriškim mahom (visoko barje), Ljubljanica s pritoki, Podpeško jezero - kraško jezero, Ponikve pri Preserju - vzorčno kraško polje, podpeški kamnolom kot geomorfološka pomembnost, osamelci na Ljubljanskem barju pa so geomorfološka, krajinska in botanična pomembnost. Prav tako...

Župnije

Župnije
Župnije v občini Brezovica pri Ljubljani so zapisali Župnija Brezovica Najstarejše poročilo o tej cerkvi smo zasledili v zapisniku o dragocenostih, ki so se leta 1526 na ukaz nemškega cesarja Ferdinanda I. cerkvam pobrale in v času turške sile prekovale v denar. Tej cerkvi so vzeli en bakren kelih in...

Rakitna

Rakitna
Krajevna skupnost Rakitna se predstavlja takole: V osrčju velike gozdnokraške planote leži 800 metrov nad morjem razloženo naselje in počitniški kraj Rakitna. Izredno ugodne bioklimatske razmere, ki jih ustvarja mešanje sredozemskih in alpskih zračnih tokov, so Rakitno naredile za enega najbolj zdravih srednjegorskih krajev v Sloveniji. Idilična vasica je razdeljena...

Preserje

Preserje
Uradno besedilo o Krajevni skupnosti Podpeč-Preserje Pod sv. Ano, na zahodnem pobočju krimskega pogorja leži obcestna vas Podpeč. Znana je predvsem po kamnolomu, iz katerega pridobivajo znani podpeški marmor. Izkoriščali so ga že Rimljani, ki so celo izkopali nov odsek struge Ljubljanice bližje Podpeči, da so ga s čolni lahko...

Notranje Gorice

Notranje Gorice
Na uradni strani najdete tole o Krajevni skupnosti Notranje Gorice Notranje Gorice Naselje se prvič omenja med leti 1197 in 1202 kot last šentpavelskega samostana na Koroškem in je tudi najstarejše naselje v občini Brezovica. Na sredi vasi stoji kapelica, ki predstavlja zaznamuje središče Ljubljanskega barja. Poslikana je s svetopisemskimi...

Vnanje Gorice

Vnanje Gorice
Na uradni strani najdete tale opis Krajevne skupnosti Vnanje Gorice Vnanje Gorice objemajo osamelca Gulč in Veliki vrh. Prvič se kraj omenja v srednjeveških urbarskih zapisih iz leta 1414, ko je imela vas sedem kmetij. Na osamelcu Dobčenica (Zadačenca) so bila najdena mikrolitska orodja. Na slemenu Brce je otroško igrišče...