Vremenska ujma v Občini Brezovica

Vremenska ujma v Občini Brezovica
21 januarja, 2018 admin

Neurje, ki je pustošilo po Sloveniji 11. in 12. decembra 2017, ni prizaneslo niti območju Občine Brezovica. Močan veter je povzročil pravo razdejanje v gozdovih. Lomljenje in ruvanje dreves, večinoma smrek in jelk, je dopolnilo veliko škodo v gozdovih po uničujočem žledolomu in napadu podlubnikov v smrekovih gozdovih. Nič bolje se ni godilo z drevjem v naseljih. Močan veter je podiral in odnašal vse pred seboj. Podrto drevje je zapiralo prometnice, ogrožalo objekte, daljnovode, veter je odkrival strehe, prevračal zabojnike in lažje objekte. 
Obupanim klicem na pomoč so se odzvali gasilci iz vseh PGD v Gasilski zvezi Brezovica. Množica klicev iz celotne regije na številko 112 je povzročila zmedo na ReCO tako, da so določeni klici prispeli do gasilcev z večjo zamudo. Gasilci so čistili podrto drevje ob pomoči gradbene in kmetijske mehanizacije in sanirali odkrite dele streh povsod tam, kjer bi lahko zaradi dežja nastala večja škoda. Pomoč je bila nudena vsem prebivalcem, ki so prosili za pomoč. Delo je bilo zelo naporno in nevarno zaradi spolzkih streh in razmočenih tal po dežju. Poleg uporabe lestev in vrvne tehnike pri varovanju gasilcev na strehah so bile v veliko pomoč dvižne košare, ki so omogočale varno delo predvsem na najvišjih objektih. Intervencije so potekale od 11. do 15. 12. 2017 ob angažiranju velikega števila prostovoljnih gasilcev iz operativnih gasilskih društev Gasilske zveze Brezovica. V času intervencij je CZ občine Brezovica organizirala točenje goriva za vozila in mehanizacijo na bencinskih servisih v Podpeči in na Brezovici ter prehrano za gasilce. 
Občani so pomoč gasilcev sprejeli z veliko hvaležnostjo. Žal pa ne gre brez posebnežev v naši občini, ki so od gasilcev zahtevali, da na njihovem objektu izvedejo sanacijska dela. Gasilci v okviru intervencij opravijo le dela, ki so nujna za preprečevanje nevarnosti in škode na objektih. V ta namen so se izvajala zasilna krpanja streh s strešniki, prekrivanja s ponjavami in PVC folijo ter odstranjevanja podrtega drevja z objektov in prometnic. Po preteku nevarnosti morajo lastniki sami poskrbeti za dokončno sanacijo objektov in podrtega drevja z usposobljenimi izvajalci.

Design Style Switcher